Speciale technieken

Ons Aanbod

Speciale technieken

Een modern gebouw vraagt moderne gebouwtechnieken. Deze technieken vormen mee het dna van het gebouw en moeten dus van in de beginfase mee geconcipieerd worden.

Onze brede kennis van de mogelijke gebouwtechnieken garandeert een optimaal gebruikscomfort tijdens exploitatie.

Verutop ontwerpt HVAC-, elektrische, data-, sanitaire installaties en domotica.

We verzoenen hierbij uw eisen inzake energieverbruik, duurzaamheid, onderhoudskosten met de betrouwbaarheid van de technische installaties.

U kan bij ons ook terecht voor een correcte dimensionering, opmaak van lastenboeken en meetstaten, budgetramingen en de nauwgezette opvolging van de uitvoering.

 

Naast onze traditionele 2D-software, werken we voor onze studies steeds meer volgens het digitale ‘Bouw-Informatie-Model’ (BIM). Dit betekent dat we de berekeningen virtueel omzetten in 3D alvorens over te gaan tot de realisatie van de installaties.

Mogelijke conflicten worden op die manier reeds in de ontwerpfase gedetecteerd. Resultaat: geen kostbare fouten tijdens de installatie en een snellere constructiefase.

Graag meer info?

neem contact op met onze medewerkers