Vervanging demi-water installatie - IVBO

Nieuws

Vervanging demi-water installatie - IVBO

IVBO te Brugge gunt Verutop de opmaak van het investeringsbestek voor de vervanging van de demi-water installatie voor hun verbrandingsoven in Brugge.

Het doel betreft om de bestaande installatie te vervangen door een nieuwe demi-water installatie, tijdens normaal bedrijf en zonder productie stilstand.

Belangrijk taak is om een installatie te omschrijven die voedingswater levert voor een stoomturbine maar met een minimale onderhoudskost.

Een leuke technische uitdaging waarvoor ze bij de juiste partner hebben aangeklopt.